asiakkaitamme:

Hyödyt ja Perustelut Puhelinjärjestelmän Tärkeydestä Rahti, - ja muissa laivoissa ja aluksilla:

Testaa meidän demo ympäristyöämme?
Scannaa QR-koodimme

Turvallisuus ja Viestintä:
Laivoilla, kuten muillakin vesillä liikkuvilla kulkuneuvoilla, turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Laivayhtiön puhelinjärjestelmä mahdollistaa tehokkaan viestinnän hätätilanteissa, varoittaa mahdollisista vaaroista ja antaa henkilökunnalle sekä matkustajille, jos alus heitä kuljettaa, välineet tarvittaessa nopeisiin yhteydenottoihin hätätilanteissa.

Matkustajien Tyytyväisyys (jos aluksella matkustajia):
Nykypäivän matkustajat odottavat pysyvästi käytössään olevaa viestintävälinettä, olipa sitten kyse ammatillisesta yhteydenpidosta tai yhteydenpidosta ystävien ja perheenjäsenten kanssa. Tarjoamalla toimivan puhelinjärjestelmän ja sovellukset lisäät matkustajien tyytyväisyyttä, mikä voi johtaa parempiin asiakasarvosteluihin ja toistuviin varauksiin.

Viestinnän Laatu:
Tarjoamalla laadukkaan ja luotettavan puhelinjärjestelmän sekä palvelusovellukset aluksilla varmistatte sen, että henkilöstön jäsenet voivat pitää yhteyttä maailmaan ilman hankaluuksia. Tämä luo positiivisen kuvan laivayhtiöstänne ja parantaa henkilöstön viihtyvyyttä ja esimerkiksi työntekijöiden rekrytointia aluksille mistä on hyviä kokemuksia.

Hätätilanteiden Hallinta:
Laivoilla voi ilmetä erilaisia tilanteita, kuten säämuutoksia tai teknisiä ongelmia. Puhelinjärjestelmä sekä hälytysohjelmistot auttaa henkilökuntaa pitämään yhteyttä toisiinsa ja matkustajiin näissä tilanteissa, mikä puolestaan auttaa tehokkaassa tilanteen hallinnassa ja tiedon jakamisessa.

Kilpailuetu:
Tarjoamalla laadukkaan puhelinjärjestelmän sekä sovellukset aluksilla voitte erottua kilpailijoistanne. Tämä voi houkutella työntekijöitä valitsemaan juuri teidän aluksenne muiden vaihtoehtojen sijaan.

Kaiken kaikkiaan toimiva puhelinjärjestelmä ja palvelusovellukset aluksilla tuo mukanaan monia etuja, jotka liittyvät tyytyväisyyteen, turvallisuuteen, liiketoiminnan jatkuvuuteen ja yleiseen positiiviseen käyttäjäkokemukseen. Se on investointi, joka voi tuottaa pitkäaikaisia hyötyjä ja parantaa laivayhtiönne mainetta.

Ota yhteyttä

myynti@elena.fi
010 400 5700

Liitymän sulkupalvelun numero
+358 10 400 5777